Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodaření - Základní ekonomické pojmy

Hospodaření = je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Potřeba = osobní pocit nadbytku nebo nedostatku

Statky = předměty, které uspokojují lidské potřeby (hmotné a duševní)

Služby = činnosti, které uspokojují lidské potřeby (vzdělání, hotely, kadeřnictví aj..)

-statky a služby získáme za peníze …

 

Peníze (finance) = takový statek (předmět), který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo) a jeho prostřednictvím se realizuje většina směn (plateb)

 

Podnik (firma) = je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. Jsou to věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku.

 

Podnikatel = je fyzická nebo právnická osoba, která podniká.

• Fyzická osoba = je pojem používaný v právu, je to jakákoliv lidská osoba od narození až po smrt (prokazatelná rodným listem)

 

• Právnická osoba = je fyzická osoba anebo sdružení fyzických osob avšak způsobilá k určitým právním úkonům (jsou jimi např. nadace, obce, kraje, stát, školy, firmy, sdružení fyzických osob apod..)

 

Živnostník „OSVČ“ = pokud je podnikatelem fyzická osoba, jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ). OSVČ však zahrnuje i osoby, které mají příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti než jen z podnikání.

 

Živnost = je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář